Info meist

Meie veebilehe omanik ja haldaja on Urmas Verlin FIE. Ta on registreeritud Eestis ettevõttenumbriga 10624339, asukoht Kuressaare, Kotkapoja 5.

Ligipääs meie veebilehele

* Ligipääs meie veebilehele on kõigile antud ajutisel põhimõttel ning me jätame endale õiguse ilma etteteatamata meie veebilehel pakutavat teenust tagasi võtta või muuta. Me ei vastuta, kui meie veebileht on mis tahes ajal või perioodi jooksul mis tahes põhjusel kättesaamatu.
* Võime aeg-ajalt piirata ligipääsu mõnedele meie veebilehe osadele, kogu veebilehele või meie registreeritud kasutajatele.
* Teie vastutate kõigi meie veebilehele ligi pääsemiseks vajalike ettevalmistuste tegemise eest. Teie vastutate ka selle eest, et kõik inimesed, kes teie internetiühenduse kaudu meie veebilehele ligi pääsevad, oleksid nendest tingimustest teadlikud ja järgiksid neid.

Autoriõigused

Meie veebilehel esitatud teave ja pildid on seadusega lubatud raamistikus autoriõiguse ning teiste intellektuaalse omandi õigustega kaitstud. Käesoleval veebilehel avaldatud sisust võib koopiaid teha vaid mittekaubanduslikel ja isiklikel eesmärkidel ning järgida tuleb kõiki eelnevalt mainitud autoriõiguste või muude intellektuaalse omandi õiguste kaitsega seotud reegleid. Meie veebilehel avaldatud teavet ei tohi ilma SinuTV otsese kirjaliku loata kaubanduslikel eesmärkidel kopeerida, esitada, alla laadida, muuta, taastoota ega mingil muul viisil levitada

Cookie’d ja muu tehnoloogia

Nagu enamus veebisaite, kasutame ka meie cooki’sid ja veebimajakaid ehk “action tag’e”, et kiirendada teie navigeerimist veebilehel, aidates teid ja teie sisselogimise tunnuseid ära tunda ja uurida teie kasutamisharjumusi.

* Cookie on pisike informatsioni ühik, mis salvestatakse tekstifailina (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie ) teie browseri poolt Teie arvutise. Enamus interneti browsereid on seadistatud cookie’sid aktsepteerima. Loomulikult saab keelustada oma browserit cookisid aktsepteerimast, samuti saate neid oma arvuti kõvakettalt kustutada. Cookied ei tungi ega saagi tungida teie arvutisse, nad ei korja kasutaja kohta käivat isiklikku ja konfidentsiaalset infot. Cookied ei ole “pahavara”.
* Veebimajakad (vt ka: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon ) on objektid, mis on kinnitatud veebilehele või e-mailile ja mis võimaldavad meil kindlaks määrata, kas ja kui palju olete mingit veebilehe alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida veebilehe kõik elektroonilised kujutised – bännerid, pildid jne.
* Veebilehega võivad kolmanda osapoolena ühenduses olla teenuse- ja reklaamipakkujad, kelle teenuseid ja reklaami vahendame oma veebilehe külastajatele. Need ettevõtjad vajavad cookie’sid, et mõõta oma reklaami efektiivsust. Selliselt kolmanda osapoole poolt korjatud cookie’de ja veebimajakate kaudu korjatud informatsioon ei ole ühenduses meie poolt teie kohta säilitatavate isikuandmetega, need on anonüümsed.
* Meie veebilehte võib kasutada oma isikuandmeid esitamata. Teil palutakse isikuandmeid esitada ainult siis, kui tellite mõnd meie toodet või teenust. Me kogume isikuandmeid ainult siis, kui te sisenete meie veebilehe sisse logimist nõudvasse osasse. Ükskõik millist informatsiooni kasutaja harjumuste kohta ei koguks kolmas osapool, mitte kunagi pole tal ligipääsu teie isikuandmetele, mida meie oleme teilt kogunud ja säilitame.

Andmeturve

Järgime meile edastatud teabe kaitsmiseks nii selle edastamise ajal kui ka pärast kättesaamist valdkonnas üldtunnustatud standardeid. Rakendame asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotsimineku, ilma loata muutmise, ilma loata avaldamise või juurdepääsu, väärkasutuse ja muude meie valduses olevate isikuandmete ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Muu hulgas hõlmavad need tulemüüre, salasõnu ning muid juurdepääsu ja autentimise kontrollmehhanisme. Andmete krüpteerimiseks nende edastamise ajal üle avaliku interneti kasutame me SSL-tehnoloogiat ning isikuandmete täiendavaks anonümiseerimiseks rakendustasandi turvaelemente.

Sellele vaatamata ei ole ükski andmete üle interneti edastamise viis või elektrooniline säilitusmeetod 100% turvaline. Me ei saa tagada ega garanteerida meile edastatavate või teenuse säilitatavate teabe turvalisust, mistõttu teete te seda omal vastutusel. Ühtlasi ei saa me garanteerida, et sellisele teabele ei saada juurdepääsu ning et seda ei avaldata, muudeta ega hävitata meie füüsiliste, tehniliste või administratiivsete kaitsemeetmete lahtimurdmise tulemusena. Juhul kui te usute, et teie isikuandmete turvalisus on rikutud, võtke meiega ühendust punktis „Kontaktid“ kirjeldatud viisil.
Juhul kui meieni peaks jõudma teave turvasüsteemide lahti murdmise kohta, teavitame me teid murdest kohaldatavaid seadusi järgides.

Veebianalüüsi tööriistad

Kasutame oma õigustatud huvide alusel tööriista Google Analytics, mis on ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) veebianalüüsi teenus. Google kasutab küpsiseid.
Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas sa käesolevat veebilehte kasutad (sh sinu IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Google on andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud ja tagab seega Euroopa andmekaitseõiguse sätete täitmise.
Google kasutab sellist infot veebilehe sinupoolse kasutuse analüüsimiseks, veebilehel liikumise kohta aruannete koostamiseks ja meile muude veebilehe ja veebi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analytics’iga edastatud IP-aadressi ei viida kokku muude Google’ilt saadud andmetega.
Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad aadressilt www.google.com/analytics/terms/de.html või www.google.de/intl/de/policies/.

Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust kirjutades e-mail admin[at]digi-tv.ee